vineri, 20 aprilie 2018

Sedinta ordinara la Primaria Pascani.

Publicat pe 26 octombrie 2016, in Actualitate, Politic, Stiri Pascani
primaria

Proiectele de hotarare si ordinea de zi a sedintei ordinare de luni 31.10.2016.

 

Proiect de HOTARARE privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Pascani pentru trim. al III-lea al anului 2016 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Cresei Nr. 1 Pascani pentru anul 2016 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Pascani pentru anul 2016 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului centralizat al institutiilor si activitatilor finantate din venituri proprii si subventii si Programul obiectivelor de investitii pentru anul 2016 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Administratia Pietelor pe anul 2016 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului centralizat al institutiilor si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli si a Programului obiectivelor de investitii, cu finantare de la bugetul local si alte surse de finantare al Municipiului Pascani pentru anul 2016 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea Programului de activităţi cultural-sportive, organizate la nivelul Municipiului Paşcani, în luna decembrie 2016 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind stabilirea prețului local de facturare a energiei termice livrată populației, produsă și distribuită prin centralele termice de cvartal și centralele termice cu grupuri de cogenerare de către Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani în perioada 01.11.2016 – 31.03.2017 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind trecerea din proprietatea publică a municipiului Paşcani în proprietatea privată a municipiului Paşcani şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Paşcani a imobilului având nr. cadastral 63384 înscris în Cartea Funciară nr. 63384 a municipiului Paşcani (monument istoric) şi a terenului aferent în suprafaţă de 6920 mp, situat în Aleea Parcului, nr. 7, judeţul Iaşi, dobândit prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1978 din 27 iunie 2013, în vederea accesării Programului Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural – Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural cu proiectul „Reabilitare, conservare şi revitalizarea Palatului Cantacuzino – Paşcanu şi a terenului aferent” – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind mandatarea Primarului Municipiului Pascani ing. Dumitru Pantazi pentru a reprezenta interesele Consiliului Local al Municipiului Pascani in dosarele civile aflate pe rolul instantelor judecatoresti din Romania, prezente si viitoare, in care Consiliul Local al Municipiului Pascani este parte in proces – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea începerii negocierilor în vederea asocierii de către S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A. cu alți operatori de salubritate menajere, în scopul participării la licitația ce se va organiza pentru delegarea serviciului de colectare a deșeurilor menajere din Zona 1 Pașcani-Ruginoasa – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea schimbării denumirii Aleea” I.C. Brătianu”(strada Gheorghe I. Brătianu) in Aleea “Parcului”, municipiul Pașcani, județul Iași – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

RAPORT privind organizarea manifestarii “Zilele Municipiului Pascani” – editia a VIII-a, 8-10 iulie 2016 – raportor Ancuta Mirela inspector in cadrul Compartimentului Sport, Cultura, Culte

RAPORT activitatea Serviciului Politie Locala in perioada 01.01.2015-31.12.2015 – raportor Avasiloaie Vasilica – Viorel, seful Serviciului Politie Locala

Adauga un comentariu

(Obligatoriu)

(Nu va fi publicat) (Obligatoriu)

© 2016 PascaniLive.ro